práca Bratislava

Právnik – špecialista v oblasti pracovného práva – junior

Kooperativa – Bratislava, Bratislavský kraj – Miesto práce: Bratislava – centrála spoločnosti Oddelenie: PRÁVO Náplň práce: Poskytovanie pracovnoprávnej podpory a poradenstva v oblasti ľudských zdrojov Participácia na tvorbe a aktualizácii pracovnoprávnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou Podpora pri tvorbe a aktualizácii vnútorných predpisov zamestnávateľa (pracovný poriadok, mzdový poriadok, program zamestnaneckých výhod, atď) Príprava podkladov, analýz a stanovísk v oblasti ľudských zdrojov podľa zadania Komunikácia so súdmi, exekútormi, inšpektorátom práce, úradom práce, Sociálnou poisťovňou a inými inštitúciami …

Zobraziť detail pracovnej ponuky