práca Bratislava

MŽP SR: Hlavný štátny radca

Karlova Ves, Bratislava – Miesto práce: Karloveská 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 841 04 Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 09.07.2021 Organizačný útvar: Odbor kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Nadriadený organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca – manažér kontroly verejného obstarávania Druh štátnej služby: dočasná …

Zobraziť detail pracovnej ponuky