práca Bratislava

Investičné projekty – Elektrikár

Slovnaft – Bratislava, Bratislavský kraj – ÚČEL PRACOVNEJ POZÍCIE: Cieľom tejto pozície je spolupracovať na zabezpečení realizácie projektov v súlade so zavedenými postupmi v SLOVNAFT, a.s., špecifickými projektovými postupmi a inžinierskymi projektovými štandardami od fázy Výber po fázu Prevádzkuj a včasné dokončenie činností súvisiacich s profesiou. Ako člen tímu, v pridelených projektoch CAPEX, zodpovedá za riadenie, organizáciu a koordináciu potrebných aktivít z profesie, od prípravnej fázy projektu až po odovzdanie koncovým užívateľom s cieľom úspešne splniť schválené pridelené projekty pri rešpektovaní schváleného rozpočtu, t…

Zobraziť detail pracovnej ponuky