práca Bratislava

Vychovávateľ

Bratislava, Bratislavský kraj – Vychovávateľ Názov spoločnosti: Centrum pre deti a rodiny Semeteš Text inzerátu: Náplň práce: Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie výchovného opatrenia v DeD, na základe plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s UPSV…

Zobraziť detail pracovnej ponuky