práca Bratislava

Vedúca sestra – Denný Stacionár – Nemocnica novej generácie Bory

ProCare Svet zdravia – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrola plnenia strategických a operatívnych cieľov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti príslušnej odbornosti poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a jej …

Zobraziť detail pracovnej ponuky