práca Bratislava

Účtovník senior – dcérska spoločnosť PB servis, a.s

Postova banka, a.s. – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: Úlohou nášho nového kolegu alebo kolegyne bude zastrešenie účtovníctva spoločnosti PB servis. A v rámci toho bude: viesť evidenciu prijatých a odoslaných faktúr a ich účtovanie viesť evidenciu dlhodobého majetku a účtovanie zaradenia, vyradenia a odpisov spracovávať periodické účtovné, štatistické a iné výkazy spracovávať daňové priznania k všetkým daniam spracovávať účtovné zavierky zabezpečovať inventarizácu majetku a záväzkov vypracovávať podklady k výročným správam pripravovať podklady pre účely auditu ročnej účtovnej závierkyf…

Zobraziť detail pracovnej ponuky