práca Bratislava

Technik meradiel a rozvodov

Veolia – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: Pracovná náplň: – Pravidelne vykonáva obhliadku a technické audity jednotlivých TEZ so zameraním na rozvody a merače tepla. – V spolupráci s technikom rozvodov pripravuje stanoviská a technické podmienky pri pripájaní a odpájaní objektov. – Vykonáva pravidelnú analýzu porúch rozvodov a meračov tepla, na základe ktorej dáva návrhy na technologické úpravy a na zlepšenia hospodárnosti a stavu TEZ. – Zabezpečuje opravy a servis a vykonáva výmeny meračov vody SV a TÚV, meračov tepla a ich príslušenstva. – Poskytuje služby bez porušenia metrologických predpisov, vykonáva plombova…

Zobraziť detail pracovnej ponuky