práca Bratislava

Systémový inžinier (mikroprocesorové systémy)

HMH, s.r.o. – Bratislava, Bratislavský kraj – Popis: Hlavnou zodpovednosťou Systémového inžiniera u nás je systémový návrh, vývoj a pilotná aplikácia mikroprocesorových elektronických zariadení a systémov určených do priemyselného prostredia s prevládajúcim zameraním na dopravné systémy. Za týmto účelom budete ako Systémový inžinier u nás: Tvorcom architektúry našich systémov MIREL. Kľúčovou osobou (technicky aj projektovo) pri vedení komplexných vývojových projektov od etapy koncepcie až po finalizáciu s cieľom naplniť definované potreby. Pretavovať vízie a nové poznatky do nových produktov ako aj do zlepšovania tých existujúcich. …

Zobraziť detail pracovnej ponuky