práca Bratislava

Správca majetku a techniky – NNG Bory

ProCare Svet zdravia – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: Zaradzovanie a identifikácia majetku v lokálnom registri so zaslaním do centrálneho registra (potvrdenie dodacieho listu za zariadenie, registrácia majetku štítkom (čiarovým kódom, doplnenie údajov o zariadení do tlačiva o majetku, prevzatie manuálov za zariadenie, kontrola a potvrdenie zaučenia obsluhy písomnou formou, návrhy na vyradenie majetku) Metrológia – kontrola a sledovanie platnosti; Registrovanie opráv a údržby; Posudzovanie rentabilnosti opravy zariadenia dodávateľsky spôsobom; Spravovanie lokálneho registra majetku; Preberanie, registrovanie, pr…

Zobraziť detail pracovnej ponuky