práca Bratislava

špecialista riadenia retailového rizika

Postova banka, a.s. – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: Ako špecialista riadenia retailového rizika budete najmä: tvoriť a aktualizovať metodiku, procesy a postupy pre retailové úvery z hľadiska kreditného rizika; analyzovať a navrhovať zmeny existujúcich procesov a navrhovať nové procesy s cieľom zmierniť riziko spoločnosti; sledovať nové trendy v oblasti merania a riadenia retailového rizika; aktívne sa podieľať na prebiehajúcich projektoch; spolupracovať v rámci odboru s oddelením schvaľovania retailu; spolupracovať s produktovými a projektovými manažérmi a ostatnými útvarmi banky; komunikovať s externými dodávateľmi, ext…

Zobraziť detail pracovnej ponuky