práca Bratislava

Špecialista pre technický rozvoj/pozícia vhodná aj pre absolventov

Veolia – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: – Vytvára technickú databázu a navrhuje plán zlepšovania. – Vypracováva analýzy, štúdie a audity. – Riadi proces pridelených štúdií, auditov a analýz. – Riadi spoluprácu s niektorými skupinami, ktoré pôsobia v centrále a regiónoch. – Navrhuje a garantuje technické riešenia a ich ekonomické prínosy. – Tvorí návrhy na úpravy, modernizácie a rekonštrukcie energetických zariadení. – Definuje požiadavky na realizáciu investícií. – Spolupracuje pri návrhoch a aktualizácii investičných plánov. – Spolupracuje pri tvorbe budgetu a investičných plánov (aj dlhodobých). – Vyhodnocu…

Zobraziť detail pracovnej ponuky