práca Bratislava

Špecialista kvality predaja

NN Zivotna poistovna, a.s. – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: tvorba a realizácia stratégie spoločnosti v oblasti kvality predaja produktov a služieb; vytvorenie metodiky hodnotenia kvality predaja produktov a služieb; nastavenie a vyhodnocovanie tzv. Red flagov a iných typov reportov pre zverené oblasti predajného procesu; vyhodnocovanie kvality predaja distribučných kanálov spoločnosti, podpora zvyšovania kvality predaja a odstraňovania zistených nedostatkov; preventívna činnosť na úseku kvality predaja; hodnotenie efektívnosti opatrení súvisiacich s kvalitou predaja; spolupráca na projektoch súvisiacich s Quality of Sales na úrov…

Zobraziť detail pracovnej ponuky