práca Bratislava

Špecialista interných služieb

NN Zivotna poistovna, a.s. – Staré Mesto, Bratislava – Description: Spolupráca pri nasledovných činnostiach v rámci podateľne: nastavovanie procesov spracovania klientskej a neklientskej dokumentácie a jej umiestňovanie do optických archívov tvorba a aktualizácia interných noriem za oblasť podateľne a skenovania dokumentácie; koordinačné práce a úprava procesov podateľne podľa interných potrieb; komunikácia s dodávateľmi zabezpečujúcimi poštové, kuriérske služby a hromadné podaje, ako aj s internými oddeleniami spoločnosti; podpora ostatným kolegom z tímu a to najmä pri registratúre a archivácii; distribúcii tlačív; správe budov, majetku …

Zobraziť detail pracovnej ponuky