práca Bratislava

Špecialista environmentu /starostlivosť o prieseky/

Skupinaze – Bratislava, Bratislavský kraj – Nitra, Nitrianský kraj – Náplň práce: Kontrolovať dodržiavanie metodických postupov, tvoriť pracovné postupy a koncepcie Spolupracovať s príslušnými útvarmi prevádzok, správ a iných kooperujúcich útvarov Riešiť a spolupracovať pri vybavovaní vstupov na pozemky, povolení v zmysle legislatívy k predmetu činnosti útvaru Podporovať tvorbu stratégie a metodiky starostlivosti o prieseky, výruby a orezy v súlade s platnou legislatívou SR a kontrolovať jej realizáciu Kontrolovať kvalitu vykonaných prác a dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov v náväznosti na príslušnú legislatívu v oblasti životného pro…

Zobraziť detail pracovnej ponuky