práca Bratislava

Sociálny pracovník – Bratislava

Centrum pre deti a rodiny Semetes – Bratislava, Bratislavský kraj – Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodiny na základe resocializačného plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR Pracovné podm…

Zobraziť detail pracovnej ponuky