práca Bratislava

Sociálny pracovník

Bratislava, Bratislavský kraj – Sociálny pracovník Názov spoločnosti: Centrum pre deti a rodiny Semeteš Text inzerátu: Náplň práce: Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodiny na základe resocializačného plánu práce s dieťaťom a jeho rodino…

Zobraziť detail pracovnej ponuky