práca Bratislava

Service Officer

Bratislava, Bratislavský kraj – Aké výzvy ťa u nás čakajú? zabezpečovanie a realizácia služieb v oblasti technickej správy budov a súvisiacich služieb správa priestorov, prioritne administratívnych a obchodných, udržiavanie stavu a prevádzky na vysokej úrovni, sledovanie požiadaviek na opravu a údržbu, zabezpečovanie plynulej prevádzky, pravidelných revízií a opráv technických zariadení v zmysle noriem a všeobecne záväzných predpisov vrátane odstránenia závad riešenie havarijných stavov spolupráca s príslušnými útvarmi banky pri výstavbe nových a rekonštrukcii existujúcich prevádzok koordinácia činností externých dod…

Zobraziť detail pracovnej ponuky