práca Bratislava

SAP špecialista

MOL Group – Bratislava, Bratislavský kraj – Úlohy a zodpovednosti: Zabezpečiť dostatočnú podporu užívateľov, prijímať a riešiť hlásenia chýb a problémy; Predkladať návrhy za účelom zlepšenia procesov odstránenia chýb; Monitorovať systém a prijímať opatrenia na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky; Spravovať pridelené moduly SAP; Komunikovať s ostatnými útvarmi na zabezpečenie príslušnej podpory užívateľov a to hlavne s technickým tímom a kompetenčným centrom rozvoja SAP; Podporovať efektívnu realizáciu rozvoja a implementácie nových zmien systému SAP; Zapájať sa do nasadzovania nových inovácií ako aj do odborného vyradenia zastar…

Zobraziť detail pracovnej ponuky