práca Bratislava

MZVEZ SR: Generálny štátny radca

Bratislava, Bratislavský kraj – Organizačný útvar: oddelenie procesných analýz (OPAN) Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca Vedúci štátny zamestnanec: vedúci oddelenia Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: riadenie oddelenia procesných analýz v rámci odboru analýz a plánovania; tvorba procesných analýz v oblasti zahraničnej a európskej politiky SR pre potreby prijímania zásadných opatrení na úrovni ministerstva, identifikovanie prioritných cieľov a me…

Zobraziť detail pracovnej ponuky