práca Bratislava

Metodik učtovníctva

NN Zivotna poistovna, a.s. – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: metodická podpora a usmernenie tímu účtovníctva penzijných spoločností a fondov zostavenie účtovných závierok penzijných fondov kontrola zostavených účtovných závierok za penzijné spoločnosti, finančných výkazov a poznámok k výkazom, s cieľom dodržania termínov stanovených zákonom a regulátorom poskytovanie podkladov pre audit a následná komunikácia kontrola vstupov do účtovníctva z ostatných modulov a primárnych systémov a riešenie potenciálnych nezrovnalostí spolupráca pri aktualizácii vnútorných predpisov a postupov pre účtovné a súvisiace procesy; sledovanie legislatív…

Zobraziť detail pracovnej ponuky