práca Bratislava

Manažér pôšt – Manažérsky obvod Bratislava V

Slovenská pošta – Bratislava, Bratislavský kraj – Riadenie, organizovanie a kontrola veľmi zložitých procesov vo zverenom manažérskom obvode Bratislava V., riadenie zamestnancov, prideľovanie úloh, motivovanie, hodnotenie zamestnancov, riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb zvereného manažérskeho obvodu, plánovanie aktivít vo zverenom manažérskom obvode a využitie ich kapacít, identifikácia a riešenie problémov, zabezpečenie efektívnosti hospodárenia manažérskeho obvodu a hodnotenie výkonnosti zamestnancov manažérskeho obvodu a pod. Informácie o pracovnom mieste Forma právneho vzťahu Pracovný pomer Názov typovej pozície …

Zobraziť detail pracovnej ponuky