práca Bratislava

Koordinátor kvality pre Nemocnicu Novej Generácie

ProCare Svet zdravia – Bratislava, Bratislavský kraj – Description: – podieľa sa na príprave interných predpisov, revíziách a úpravách dokumentácie na základe legislatívnych požiadaviek a požiadaviek štandardov kvality a bezpečia, resp. na implementácii holdingovej riadenej dokumentácie v podmienkach nemocnice – v spolupráci s manažérom kvality, príp. inými zamestnancami spoločnosti Svet zdravia a vedením nemocnice koordinuje internú dokumentáciu, procesy nemocnice a aktivity súvisiace so zavedením a rozvojom systému kvality a bezpečia poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jeho pravidelnou akreditáciou – zodpovedá za správu riadenej dokum…

Zobraziť detail pracovnej ponuky