práca Bratislava

Knihovník

Bratislava, Bratislavský kraj – Knihovník Ponúkaný plat: 692 € za mesiac Názov spoločnosti: Ekonomická univerzita v Bratislave Text inzerátu: Náplň práce: poskytovanie základných výpožičných, rešeršných a konzultantských knižnično-informačných služieb, individuálna a kolektívna práca s používateľom v študovniach, spravovanie pridelených knižničných jednotiek, aktualizácia knižničného fondu študovne, realizácia obsahovej previerky, vypracúvanie návrhov na vyradenie zastaralých a neaktuálnych titulov. Výhody: po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok, výška hrubej mzdy sa odvíja od odpracovaných rokov Kontak…

Zobraziť detail pracovnej ponuky