práca Bratislava

Interný audítor

Skupinaze – Bratislava, Bratislavský kraj – Náplň práce: Posudzovať adekvátnosť a efektívnosť internej kontroly, riadenia rizík, či sú v súlade s platnými smernicami Posudzovať kvalitu informačných systémov, procesov vedenia v ZSE a jej dcérskych spoločnostiach Posudzovať adekvátnosť identifikácie rizika a manažérskych postupov Posudzovať efektívnosť a adekvátnosť kontrolného systému Posudzovať opatrenia prijaté na ochranu aktív Posudzovať spoľahlivosť, stálosť a integritu manažmentu, finančných a operačných informácií Posudzovať dodržiavania prijatých postupov, štandardov, legislatívy a pravidiel Hodnotiť hospodárnosť a efekt…

Zobraziť detail pracovnej ponuky