práca Bratislava

Back Office Supervisor

DHL – Bratislava, Bratislavský kraj – Dohliada na dennodenné aktivity oddelenia a zabezpečuje plynulý chod činností na oddelení v súlade s miestnymi a regionálnymi štandardmi. * Komunikuje s obchodnými zástupcami v súvislosti s riešenými prípadmi Informuje o novinkách na oddelení Prezentuje výsledky oddelenia Komunikuje s klientmi v prípade veľmi závažných nedostatkov v poskytovaných službách Kontroluje, či zákazník obdržal včasnú a adekvátnu pomoc zo strany oddelenia Kontroluje prípadné finančné kompenzácie vyplácané zákazníkom na základe reklamácií Zastupuje Frontline Team Supervisora alebo CS Managera v prípade neprítom…

Zobraziť detail pracovnej ponuky