práca Bratislava

Analytik/čka pre systematizáciu vzdelávania

Bratislava, Bratislavský kraj – Analytik/čka pre systematizáciu vzdelávania Názov spoločnosti: Inštitút pre výskum práce a rodiny Text inzerátu: Náplň práce: Aktivita 2 „Podpora rozvoja služieb a opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy“ Podaktivita 2.1 „Podpora činnosti Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (ďalej len „KMC“)“ – Odborne zastrešuje, koordinuje a zodpovedá za vybrané úlohy v rámci pre systematizácie vzdelávania a vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách; – Organizuje vzdelávanie a dohliada na jeho priebeh; – Lektorom/rkám poskytuje konzultácie a za…

Zobraziť detail pracovnej ponuky